Vyhodnotenie BATT 2018

Víťazom BATT starších žiačok a dorasteniek sa stala Veronika Drobová

 

Turnaj BATT 8.4.2018 Malacky

       Staršie žiačky

         1. miesto Drobová Veronika

         2. miesto Némethová Noemi

Starší žiaci

   3. miesto Herman Hugo

   5.-8. miesto Godál Patrik

  13.-18. miesto Penkala Matúš, Kasanický Filip

 

Najmladší žiaci

3.miesto Godál Milan

5. až 8.miesto  Dugovič Simon, Ódor Adam

9. až 16. miesto Droba Adam

17. až 24. miesto  Duraj Matúš, Šimončič Martin

 

Turnaj SPM najmladších žiakov v Pezinku 24.3.2018

21.-24. miesto Godál Milan

25.-32. miesto Droba Adam, Dugovič Simon

33.-44. miesto Ódor Adam

67.-88. miesto Šimončič  Martin, Duraj Matúš

 

Turnaj SPM najmladších žiačok Sekule 24.3.2018

4. miesto  Puškárová Lucia

 

Majstrovstva kraja družstiev mladších žiakov  11.2.2018 Pezinok

DNV A – 5. miesto

DNV B – 6. miesto

 

BATT dorastencov Veľké Ulany 25.2.2018

1.miesto – Drobová Veronika

2.miesto – Némethová Noemi

 

5.11.2017 s uskutočnil turnaj BATT mladších žiakov a dorastencov na Spojoch.

Na turnaji sa zúčastnilo 11 hráčov z DNV.

V kategórii mladší žiaci:

3. miesto obsadili Štefan Bunček a Hugo Herman,

17.-24. miesto Dugovič, Droba, Godál M.,

25.-36. miesto Godál P., Ódor,

Mladšie žiačky:

9.-16. miesto Lucia Puškárová,

Dorastenci

5.-8. miesto Matúš Penkala

Dorastenky

2. miesto Veronika Drobová

3. miesto Noemi Némethová

 

24.9.2017 sa uskutočnil BATT najmladších a starších žiakov v Bojničkách

Skvelý výsledok dosiahli v kategórií starších žiačok naše hráčky, ktoré odohrali finále, ktoré ovládla Noemi Némethová a Veronika Drobová získala 2. miesto.

V kategórii starších žiakov sa umiestnili hráči nasledovne:

9.-16. Penkala, Herman

17.-24. Godál P., Bunček

V kategórii najmladší žiaci a žiačky bolo poradie nasledovné:

3. miesto Lucia Puškárova

3. miesto Godál M.

5.-8. Ódor, Dugovič

13.-18. Droba

 

17.9.2017 sa uskutočnil vo Veľkých Uľanoch BATT mladších žiakov a dorastencov. Najlepšie výsledky v kategórii mladších žiakov získal Hugo Herman – 3. miesto. Ďalšie umiestnenia:

5.-8. Godál P.,

17.-20. Godál M.,

21.-30. Kasanický, Droba.

V kategórii dorastencov a dorasteniek získala Veronika Drobová 2. miesto a Matúš Penkala bol 21.

 

Dňa 15.9.2017 sa uskutočnil 1. SPM najmladších žiakov v Moravskom Svätom Jáne.  Najlepšie výsledky dosiahla Lucia Puškárova, ktorá skončila v celoslovenskom meraní síl na výbornom 6. mieste. Medzi chlapcami sa najlepšie umiestnil Simon Dugovič – 17.-20. miesto. Ďalšie umiestnenia:

23.-33. Godál M., Ódor

34.-44. Droba

 

Už  1.9. 2017 bola zahájená sezóna mládeže 2017/2018 1. SPM mladších žiakov v Malackách. Hráči z Devínskej Novej Vsi obsadili nasledujúce miesta:

33.-50.  Herman, Bunček

51.-75. Švarc, Dugovič, Kasanický, Godál M.