Klub podporujú

SSTZ poskytol príspevok nášmu športovému klubu na účel športu mládeže do 23 rokov vyplývajúce zo zmluvy číslo MK2019/33 uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka na refakturáciu prenájmu športovej haly, športového oblečenia a materiálu, nákladov na trénerskú činnosť a na výdavky štartovného na súťažiach.

SSTZ podporil v roku 2021 vybraný klub STK DNV príspevkom na tréningovú činnosť mládeže.

CTP Invest poskytol dar na podporu tréningovej činnosti detí nášho športovému klubu v roku 2020.

CTP Invest poskytol nášmu športovému klubu v roku 2021 športový materiál a športové dresy.

Proxenta poskytla nášmu klubu finančný dar v roku 2021 na podporu tréningovej činnosti mládeže a nákup športového materiálu.