Klub podporujú

SSTZ poskytol príspevok nášmu športovému klubu na účel športu mládeže do 23 rokov vyplývajúce zo zmluvy číslo MK2019/33 uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka na refakturáciu prenájmu športovej haly, športového oblečenia a materiálu, nákladov na trénerskú činnosť a na výdavky štartovného na súťažiach v celkovej výške 4071.50€.