Údaje klubu

 

ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

 

Názov Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
Predseda združenia Ing. Jozef Vajda
Adresa sídla Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava - Lamač
Právna forma 701 Združenie
Odvetvie ekonomickej činnosti 931 20 Činnosti športových klubov, ID číslo v info systéme športu ISS 12560
IČO 42170273
DIČ 2022973898
Dátum vzniku 25.5.2009
Číslo účtu SK77 7500 0000 0040 2623 5084

 


Stanovy STK DNV