Údaje klubu

 

ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

 

Názov Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves
Predseda združenia Jozef Vajda
Adresa sídla Heyrovského 2051/12, 841 03 Bratislava - Lamač
Právna forma 701 Združenie
Odvetvie ekonomickej činnosti 931 20 Činnosti športových klubov
IČO 42170273
DIČ 2022973898
Dátum vzniku 25.5.2009
Číslo účtu SK77 7500 0000 0040 2623 5084

 


Stanovy STK DNV