Hatvany Dominik

Hatvany Dominik
Rok narodenia 1994
Drevo  
Poťah BH  
Poťah FH  
Hracia ruka pravá
Družstvo DNV A
Telefón 915 743 217
E-mail