Godál Milan

 

Rok narodenia 2008
Najvyššie postavenie
v SR rebríčku
9
(starší žiaci)
Ligové družstvo hosťovanie v STC ŠKST