Dugovič Simon

Rok narodenia 2007
Najlepšie postavenie
v SR rebríčku
25
(najmladší žiaci)
Ligové družstvo DNV F, DNV G